FERRMONT, a. s., IČ: 31619916, se sídlem Trenčianska 1320/89, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín oddíl Sa vložka 10737/R, jednající v České republice prostřednictvím FERRMONT, a.s. – odštěpný závod, IČ: 03636046, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26082, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou v rámci jeho působení poskytovány, nebo ke kterým má přístup, prohlašuje, že tyto osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V souvislosti s tímto subjektům údajů poskytuje následující informace:

Informace pro dodavatele FERRMONT

Informace pro odběratele FERRMONT

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů