Tu vyplňte formulár online žiadosti o služby: Montéri a ostatní registrovaní užívatelia môžu priamo požiadať o objednávku služby pomocou tohto formuláru online objednávky.

Online objednávka služby

Týmto objednávame:

Zákazník

Číslo zákazníka

Názov spoločnosti

Kontaktná osoba

Ulica

PSČ / Mesto

Telefón:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Číslo objednávky:

Vaše číslo objednávky:

Preferovaný dátum:

Detaily produktu

Produkt (typ čerpadla):

Číslo produktu:

Napätie:

Informácia o poruche čerpadla a typ čerpadlového systému:

Umiestnenie systému

Názov lokality / projekt:

Kontaktná osoba:

Ulica:

PSČ / Mesto:

Telefón:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Doplňujúca objednávka:

Čas:

Čerpaná kvapalina:

Typ, druh tesnenia:

Rok výroby: