V rámci znižovania nákladov na prevádzku ČOV je možné využiť aj energetický potenciál, ktorý v sebe skrýva bioplyn. Ten vzniká anaeróbnou stabilizáciou surového a biologického kalu získaného čistením odpadových vôd. Takto získaný plyn je žiadaným médiom pre tvorbu tepelnej, alebo elektrickej energie.

Plynové hospodárstvo

Plynové hospodárstvo

Ferrmont má bohaté skúsenosti s návrhom plynového hospodárstva, ktoré je využívané na mnohých ČOV, ktoré sme realizovali. Najskôr je plyn akumulovaný v plynojemoch, aby bola eliminovaná nerovnomerná tvorba bioplynu počas dňa. Nami realizované plynojemy sú suché dvojmembránové plynojemy, ktoré vďaka svojmu modernému návrhu umožňujú neustále monitorovanie stavu, nepodliehajú korózii, vytvárajú prevádzkový tlak a sú výrazne bezpečné.

Bioplyn sa prednostne využíva na výrobu elektrickej energie na kogeneračnej jednotke pre potreby čistiarne a vzniknuté teplo na ohrev kalu v nádrži anaeróbnej stabilizácie kalu. Bioplyn je taktiež možné využívať na výrobu tepla prostredníctvom kotlov v kotolni a vykurovať jednotlivé prevádzkové budovy na čistiarni v zimnom období. Prebytočný bioplyn (napríklad v letnom období) sa spaľuje na plynovom horáku prebytočného bioplynu. Bioplyn sa taktiež používa na pneumatické miešanie obsahu nádrže anaeróbnej stabilizácie kalu.