Technológie

Technológie

Ferrmont je významný dodávateľ a výrobca technológií pre čistiarne odpadových vôd. Vlastná výroba nám zabezpečuje flexibilitu, ktorá je potrebná pre dodávku riešení na kľúč. Hlavné portfólio tvorí dodávka technologických zariadení na čistenie odpadových vôd, oceľové, žiarovo pozinkované vostavby, kompletné plastové prevzdušňovacie systémy a strojné vybavenia vrátane montáží.