Detaily o vybraných projektoch:

Aktuálne realizované projekty:

PROJEKTKRAJINAEOROK
ÚV Málinec - rekonštrukcia a intenzifikácia úpravne vodySR2020-
ČOV Kanjiža - dobudovanie a intenzifikáciaSRB14 5002019-
ČOV Tekovské Lužany - dobudovanie a intenzifikáciaSR7 5002019-

Zrealizované projekty:

PROJEKTKRAJINAEOROK
ČS Topčider I. a II., čerpacia stanica pitnej vody, BelehradSRB2019
ČS Smederevo, čerpacia stanica na Dunaji, Srbija vodeSRB2019
VDJ Preslova, rekonštrukcia vodojemu, BrnoCZ2019
Kanalizácia a ČOV Kendice, PetrovanySR1 8002018
ČOV Nemšová, intenzifikácia a modernizáciaSR24 0002018
VDJ a ČS Baníková, rekonštrukcia ČS pitnej vody, BratislavaSR2018
ČOV Vrakuňa, rekonštrukcia kalového hospodárstva, BratislavaSR556 0002017
ČOV Liptovská Sielnica, výstavba ČOVSR1 2002017
ČOV Bruntál, rekonštrukcia ČOVCZ7 8002017
ÚČOV Praha, nová vodná linkaCZ1,5mil.2017
ČOV Bytča, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese BytčaSR28 0002016
ČOV Moldava nad Bodvou, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne BodvaSR15 1682016
ČOV Spišská nová Ves, dobudovanie a intenzifikáciaSR53 0002016
ČOV Stará Turá, rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôdSR12 6502015
ČOV Prievidza, sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese PrievidzaSR62 7332015
ČOV Komárno, dobudovanie a intenzifikáciaSR40 7002015
ÚČOV Vrakuňa, intenzifikácia a modernizáciaSR556 0002015
ČOV Petržalka, intenzifikácia a modernizáciaSR180 0002015
ČOV Poltár, intenzifikácia ČOVSR3 5352015
ČOV Halíč, rozšírenie ČOVSR2 1002015
ČOV KrupináSR7 1002015
ČOV Kežmarok, dobudovanie a intenzifikáciaSR29 5562015
ČOV Podbrezová, intenzifikáciaSR4 2752015
Rekonštrukcia ČS Čergov - povodňová čerpacia stanicaSR2015
Zber a zhodnoc. BRO Budča Klinovisko - Spracovanie odpadov, výroba bioplynu, elektr. a teplaSR2015
Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie odpadových vôdSR31 7002014
ČOV Sládkovičovo - kanalizácia a ČOVSR7 5002014
Trnava, vodovody a kanalizácieSR2014
Slovenská Ľupča, kanalizácia a ČOVSR2014
ČOV Devínska nová Ves, intenzifikácia a rozšírenieSR51 3142014
ČOV Veľký Krtíš - intenzifikáciaSR14 2332013
ČOV Detva - intenzifikáciaSR12 4332013
ČOV Handlová - intenzifikáciaSR16 5172013
Dodávka oceľových konštrukcií pre technologické zariadenia pre ContinentalSR2013
Intenzifikácia ČOV Liptovský MikulášSR126 4002013
Čerpacia stanica Štvrtok nad Váhom - modernizácia - 1. etapaSR2013
Holíč - rekonštrukcia a intenzifikácia ČOVSR19 0002013
ČOV a kanalizácia VýchodnáSR4 0892012
Mestská ČOV Hlohovec - rekonštrukciaSR27 4002012
ČOV Stará ĽubovňaSR24 9232012
ČOV DechticeSR4 0002012
ČOV a kanalizácia VažecSR2 4112012
Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará ĽubovňaSR24 9002012

Detaily o projektoch vo vybraných krajinách: