Vodojemy

Vodojemy

Ferrmont navrhuje a stavia vodojemy pre priemyselné a verejné využitie. Podľa využitia a reliéfu ralizujme podzemné aj nadzemné stavby.